PLATEN ALBUM

NASKAH KUNO

616.748

Naskah Kuno; Kebudayaan; Jawa

1934

Bahasa Jawa; Aksara Latin

23 x 35,5 cm; 91 hlm; 34 baris/halaman; kertas folio; Naskah dalam keadaan baik.

Referensi : Behrend (1998 : hlm 147)

Perpustakaan Nasional RI

Abstrak

Naskah ini merupakan salinan dari Dr.Th.Pigeaud di Yogyakarta pada tahun 1934, berisi tentang Platen Album Jogya no.24, yaitu: Kambengan sawung, tajen, ngaben sato kewan, kambengan pojoh, kambengan jangkrik, ngaben derekan. kambengan kecik, panahan utawi jemparing, paseran,  blapan kalen, balapan  keneker, ngaben sima mengsah sima, rampogan sima, gladi watang. Awal Teks: Bab tatacaraning ngabotohan ngaben sawung. Akhir Teks: Gambaripun dalang ingkang saweg angringit.

File Berkas

Sampul

Ketersediaan

No Panggil No Barcode Status
G 79 Tersedia