SABIL AL MUHTADIN

NASKAH KUNO

106.964

Naskah Kuno; Keagamaan; Melayu.

1858

Bahasa melayu; Aksara Arab

33,5 x 21 cm; 552 hlm; 18 baris per halaman; kertas Eropa; naskah dalam keadaan baik, masih terbaca.

Cap Kertas: Pro Patria Endragt Maakt Magt; Referensi: Van Ronkel (1909: hlm 374-375)

Perpustakaan Nasional RI

Abstrak

Naskah merupakan lanjutan dari jilid kedua yang diawali dengan pembahasan masalah janazah (mengurus orang mati). Dan  dilanjutkan  dengan menguraikan  "Kitab  Zakat" (hal.75), berikutnya "kitab  Shaum"  atau puasa (hal.107), "Kitab  al-Hajji wal-'Umrah" (hal.299), dan yang terakhir "Kitab  al-Ith'am” tentang makanan yang halal  dan  yang  haram (hal.521). Awal teks, "maka tiada dikatanya akan yang demikian itu.Bab  al-Janaiz,  ini bab pada menyatakan   hukum  janaiz. Sebermula janazah  itu  nama bagi mayat yang di dalam tanggungan.  Dan  setengan daripada  nama  bagi tanggungan yang ada di dalamnya mayat. Dan jika tiada  di dalamnya mayat, maka tiada dinamai janazah,  hanya  dinamai akan dia sarbara artinya katil". Akhir teks, "Ghafarallahu  lahu wa liwalidaihi wa lijami'i l-muslimin wa l-muslimat wal mu,minina wa l-mu,minat wa Shallallahu 'ala khairi khalqihi Muhammadin Shallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashhabihi wa t-tabi'ina lahum biihsanin ila yaumiddin; Amin-Amin wa l-hamdu Lillahi Rabbi l-'Alamin. Tammat".

File Berkas

Sampul

Ketersediaan

No Panggil No Barcode Status
W 2C Tersedia