MAUID SYARAF AL-ANAM

NASKAH KUNO

022.775

Naskah kuno, Melayu, Keagamaan

Bahasa Melayu; aksara Arab

32,5 x 20 cm; 118 hlm; 8 baris per hlm; Naskah masih bagus namun beberapa tidak terbaca

cap kertas: singa dlm lingkaran: Concordia; Referensi: Van Ronkel, 1909:318, Soetaarga, 1972

Perpustakaan Nasional RI

Abstrak

Biografi nabi Muhammad yang digubah dalam bntuk puisi dan prosa, disertai juga sanjungan-sanjungan yang dikhususkan untuk beliau, dan kelebihan-kelebihan sifat dan akhlak yang dimiliki beliau.

Awal Teks                      :           

Assalamu 'alaika, zainal anbiya,i.

Salam atasmu hai Muhammad, perhiasan segala nabi.

Assalamu 'alaika, atqa l-atqiya,i.

Salam atasmu hai Muhammad, yang terlebih takut segala mereka yang takut.

Akhir Teks: Ahmada l-Mushtafa sayyidi l-mursalin. wa'ala alihi washahbihi ajma'in; tsalasan, subhana Rabbika Rabbi l-'izzati 'amma yashifun, wasalamun 'ala l-mursalin, wa l-hamdu Lillahi Rabbi l-'alamin. Akan ahmad yang pilihan penghulu segala pesuruh, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya sekalian; Maha suci Tuhan yang mulia daripada barang yang disifatkan oleh mereka itu, dan sejahtera atas segala pesuruh, dan segala puji bagi Allah Tuhan memiliki sekalian alam

File Berkas

Sampul

Ketersediaan

No Panggil No Barcode Status
W 296 Tersedia