MINHAJ AL-'ABIDIN ILA JANNATI RABBI L-'ALAMIN

NASKAH KUNO

102.602

Daud ibn Abdillah Al-Jawi Fathani

Naskah Kuno; Keagamaan; Melayu.

1825

Bahasa melayu; Aksara Arab

33 x 21 cm; 446 hlm; 17 baris per halaman; kertas Eropa; naskah dalam keadaan baik, masih terbaca

cap kertas: Singa dalam lingkaran: Propatria Eendragt Maakt Magt; Referensi: van Ronkel halaman 382

Perpustakaan Nasional RI

Abstrak

naskah berisi teks terjemahan dari kitab Ihya 'Ulumuddin, karya al-Ghazali yang berisi tujuh pokok pembahasan dan beberapa pasal. Pokok pembahasannya sebagai berikut. Al-'aqibatu l-ula wahiya 'aqibatu l-'ilmi, Al-'aqibatu ts-tsaniyatu wahiya 'aqibatu t-taubah, Al-'aqibatu ts-tsalitsu wahiya 'aqibatu l-awa'id, Al-'aqibatu r-rabi'atu wahiya 'aqibatu l-'awaridh, Al-'aqibatu l-khamisatu wahiya 'aqibatu l-bawa'its, Al-'aqibatu s-sadisatu wahiya 'aqibatu l-qawadihAl-'aqibatu s-sabi'atu wahiya 'aqibatu l-hamdi wa sy-sykri. Awal teks: Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Al-hamdu  Lillahi  l-ladzi manhaja li s-salikin  biminhaji  l-'abidin. Kumulai meterjemahkan kitab dengan nama Allah Tuhan yang amat murah bagi segala hambanya di dalam dunia, lagi amat kasih sayang bagi segala  hambanya yang mu'min di dalam negeri akherat, bermula  segala puji bagi Allah Tuhan memberi bagi hambanya yang salikin dengan minhaju l-'abidin. Akhir teks: Tammat at-tarjamah atas tangan afqara l-'ibadi wa ahwajuhum ila rahmati l-karim as-sattar washahibu t-tarjamah Daud ibnu Abdullah Fathani ghafarallahu lahu waliwalidaihi l-muslimina amin,

 

File Berkas

Sampul

Ketersediaan

No Panggil No Barcode Status
W 5 Tersedia