Bomakawya

NASKAH KUNO

889.109

Bali

48,7 x 3,5 cm

Perpustakaan Nasional RI.

Abstrak

Bomakawya merupakan naskah cerita pewayangan dengan tokoh Kresna, Samba dan Sang Boma. Naskah ini menggunakan bahasa Bali dan ditulis pada zaman berkembangnya kerajaan-kerajaan Hindu - Budha di Jawa. Naskah menceritakan perang dahsyat antara Kresna dengan Boma. Kresna menampakkan diri sebagai Wisnu dalam wujudnya yang mengerikan, berkepala seribu disertai burung garuda raksasa. Boma pun menjadi sebuah bentuk yang adikrodati sama besarnya.

Tetapi kepalanya dapat dihantam oleh serangan Wisnu, mahkotanya jatuh sehingga Wijayamala (kesaktian Boma) dapat diambil alih oleh Wisnu yang kemudian kembali menjadi Kresna.

File Berkas

Sampul

Ketersediaan

No Panggil No Barcode Status
L 1131 Tersedia